HİBEBİS
EN

Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu

 
 
 Proje Uygulayıcısı : Türkiye Kalkınma Vakfı
 Proje Süresi : 24 ay
 Proje Uygulama Yer(ler)i : Erzurum (Aşkale)
 Projenin Amacı : Gıda güvenliği açısından nitelikli üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve üreticigelir paylarının arttırılması.
 Hedef Grup(lar)  : Kümes sahibi olmaları sağlanacak olan 14 aile/işletme, tedarikçiler (girdi tedarikçileri) ve alıcılar (talep zincirinin tüm halkaları: perakendeciler ve nihai tüketiciler)
 Faydalanıcı web-sitesi  : www.tkv-dft.org.tr


Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi ile 17 üretici desteklenerek, her üreticinin 300 adet/yıl kapasiteli hayvan refahı standartlarına sahip kümes yatırımına sahip olmaları ve faaliyet için sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Projenin genel hedefi gıda güvenliği açısından nitelikli üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve üretici gelir paylarının arttırılmasıdır. Özel hedefleri ise; 

(1) Kıt kaynaklara sahip kırsal nüfus ile kamunun yatırım verimliliğini birim üretim başına arttırmak, daha az yatırım ile daha çok hasıla yaratmak; ve 

(2) Yeni ve farklı bir kırsal faaliyet ile kırsal nüfusun faaliyet çeşitliliğini genişletmektir. Proje üretimi, öncelikle tüketicinin giderek daha fazla önem verdiği sağlıklı ürün talebini karşılayacağı için sektörel üretimde sağlık standartlarının yükseltilerek ilerletilmesine destek olacaktır, diğer taraftan da işgücü beceri düzeyini ilerletecek, bireysel işletme istihdamının organize faaliyetler içinde çalışmasına/ gelişmesine imkan sağlayacaktır. 

TANAP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tanap Doğalgaz İletim Anonim Şirketi (“Tanap”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) incelemek ve güncellemeleri takip edebilmek için www.tanap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.