HİBEBİS
EN

HABİTAT Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı

 
 Proje Uygulayıcısı : Habitat Derneği
 Proje Süresi : 24 ay
 Proje Uygulama Yer(ler)i : Ardahan, Kars, Erzurum
 Projenin Amacı : TANAP güzergahındaki 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi.
 Hedef Grup(lar)  : Boru Hattı güzergahındaki 3 il, 90 köy ve kasabada toplam 13.500 genç, çocuk ve yetişkin, sosyal inisiyatifler ve girişimciler, KOBİ’ler
 Faydalanıcı web-sitesi  : www.habitatdernegi.org
 
Habitat Derneği, 20+ yıl boyunca Türkiye genelindeki farklı sosyal gruplardan 1.3 milyon dezavantajlı birey ve kurumun güçlendirilmesi hedefinde hayata geçirdiği uygulamalarında elde ettiği deneyimi TANAP’ın geçtiği bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla harekete geçirmek için bu Programı geliştirmiştir. Programın genel amacı TANAP’ın geçtiği güzergahta bulunan Ardahan, Kars ve Erzurum’daki yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesidir. Programın özel hedefleri ise 

(1) Bölgedeki beşeri sermayenin gelişiminin desteklenmesi;

(2) Öncelikli sorun ve ihtiyaçlara yönelik ekonomik çözümlerin güçlendirilmiş vatandaşlar tarafından geliştirilmesi ve uygulanması; 

(3) Bölgedeki üretim ve hizmet kapasitesinin küresel değer zincirleri ile entegrasyonu; ve 

(4) Alt bölgelerin yenilikçi üretim ve turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır.
TANAP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tanap Doğalgaz İletim Anonim Şirketi (“Tanap”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) incelemek ve güncellemeleri takip edebilmek için www.tanap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.