HİBEBİS
EN

Karadeniz Bölgesi’nde Arıcılığın Kırsal Dezavantajlı Nüfus İçin Gelir Getirici Ekonomik Bir Faaliyet Olarak Geliştirilmesi

 
 Proje Uygulayıcısı : Türkiye Kalkınma Vakfı
 Proje Süresi : 24 ay
 Proje Uygulama Yer(ler)i : Bayburt (Demirözü), Gümüşhane (Kelkit ve Şiran)
 Projenin Amacı : Proje alanlarında kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal hanelerin gelir düzeyinin arttırılması ve dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik   içermesine katkı sağlamak.
 Hedef Grup(lar)  : Yoksul kırsal haneler, kadınlar, gençler, engelliler, Bayburt ve Gümüşhane Arı Yetiştirici Birlikleri
 Faydalanıcı web-sitesi  : www.tkv-dft.org.tr

Türkiye Kalkınma Vakfı 2014 yılından bu yana, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki arı yetiştirici birlikleri ile işbirliği içinde, bölgede arıcılık ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi üzerine mevcut arıcıları hedefleyen bir proje uygulamaktadır. Fakat mevcut proje sadece halihazırda arıcılık yapanları hedeflemekte ve arıcılar için malzeme girdisi sağlamaksızın sadece eğitim programlarını içermektedir.


Önerilen bu proje, Gümüşhane ve Bayburt illeri kırsal alanlarındaki yoksul haneler, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupları hedefleyerek ve bu gruplara, yeni bir ekonomik faaliyet başlatabilmeleri için, eğitim yanında girdiler sağlayarak mevcut projeyi tamamlamayı düşünmektedir. Proje aynı zamanda TANAP ile yerel topluluklar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına da katkı sağlayacaktır.


Projenin genel hedefi, Bayburt ve Gümüşhane illerinde boru hattının geçtiği 25 köyde kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve TANAP ile yerel topluluklar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına katkı yapmaktır. Projenin özel amacı ise, özellikle yoksul haneler, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların arıcılık alanında mesleki becerilerini geliştirmek ve gelir düzeylerini artırmaktır.
TANAP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tanap Doğalgaz İletim Anonim Şirketi (“Tanap”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) incelemek ve güncellemeleri takip edebilmek için www.tanap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.