HİBEBİS
EN

Doğrudan Yatırım

Fonlama Mekanizmalarından “Doğrudan Yatırım”, TANAP tarafından belirlenen kurumlardan, programın öncelik alanları arasında yer alan konularla ilgili sunulan projelerin değerlendirilmesi, taraflar arasında yapılacak müzakereler ve sağlanacak mutabakat çerçevesinde uygulanması ilkesine dayanır.

“Doğrudan Yatırım”, il ya da bölge ölçeğinde kısa vadede hızlı etkiler yaratmayı, orta ve uzun vadede ise büyük ölçekli yatırım ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir. Hibe aktarımı, Faydalanıcı ile TANAP arasında imzalanan “TANAP TARAFINDAN HİBE İLE MALİ DESTEK VERİLEN PROJELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME” hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. “Doğrudan Yatırım” kapsamında desteklenen projelerin uygulanma süresi en fazla 24 aydır.


“Doğrudan Yatırım” kapsamında TANAP ile sözleşme imzalayan kurumların projeleri tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla geçerek programdan fon desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projeler için ayrılan bütçe kaynağı toplam 13.5 Milyon TL’dir.TANAP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikası hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tanap Doğalgaz İletim Anonim Şirketi (“Tanap”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) incelemek ve güncellemeleri takip edebilmek için www.tanap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.