Program Katkısı
HİBEBİS
EN

Program Katkısı

“Program Katkısı” ile TANAP Boru Hattı güzergahında çeşitli kurumlar tarafından, il veya bölge düzeyinde uygulanmakta olan ve TANAP SEIP öncelik alanları ile uyumlu olan programlara, projelere ya da faaliyetlere imzalanan protokollerle katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Bu fonlama mekanizması kapsamında imzalanan protokoller aşağıda bulunmaktadır: